Медиен пакет

Медиен пакет

Всички елементи на Медийния пакет за Международния ден на мавруда, включително лога на събития, снимки и информация, достъпни за изтегляне.

За допълнителна информация и запитвания, моля свържете се с нас на: info@mavrudday.com.


Лого на Международния ден на мавруда

Версия на български език:
Версия на английски език:
Международен ден на мавруда 2023
Корица за Фейсбук 2023
Плакат А4 - 2023