Партньори

Партньори

Международният ден на мавруда е истински празник на българското вино благодарение на щедрата подкрепа и страст на всички партньори и съмишленици.

Международният ден на мавруда е възможност за всеки партньор да формира позитивни нагласи и популяризиране на бранда, да се свърже с нови клиенти и да се ангажира с винената общност. Партньорството дава много предимства, някои от които включват:

  • Получавате достъп до лоялна, ангажирана публика и професионална общност.
  • Допринасяте за устойчивото развитие на местния бизнес и общности. 
  • Общувате с винопроизводители, експерти, влиятелни личности, а чрез тях с публиката им, посредством социалните медии и широкото медийно отразяване. 
  • Подкрепяте българската винарска индустрия.


Основни партньори

Спонсори

Партньори

Изби партньори

Медийни партньори