Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ № 2016/679 (GDPR)

1. Политиката за обработка и съхранение на личните данни се отнася и е една и също за всички сайтове собственост на БАВП  - www.bawp.bg, www.mavrudday.com/ (обозначавани в тази глава като  “сайтове”)

2. Обработка на личните данни от  БАВП е свързана със следните цели:
2.1. Изпълнение на поръчки и договори;
2.2. Оказване на консултантска помощ на клиенти;
2.3. Комуникация по телефона; Изпращане по пощата;
2.4. Изпращане на отговор на заявка, направена от Вас за някой от нашите продукти или услуги;
2.5. Изпращане на имейли с новини и предложения от нас и/или покани за събития, които организираме - сами или с нашите партньори;
2.6. Статистически нужди и анализи;
2.7. За да се свърже с потребителите за специални оферти и информация, за която предполага, че ще представлява интерес;
2.8. За да  предоставим полезни съвети, информация, актуализации;
2.9. За да се свържем с потребителите  с информация относно ползването на сайта;
2.10. За да подобрим съдържанието и функционалността на сайта;
2.11. За да търсим мнение на потребителите за продукти и услуги на БАВП;
2.12. За целите на маркетинговата и рекламната  дейност на БАВП;
2.13. За всяка друга цел в съгласие с тази Общи условия за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие;

3. След изтичане на целта на обработка, събраните лични данни на Потребителя ще бъдат унищожени освен в случаите, когато БАВП желае да съхрани обработените лични данни като анонимни за статистически цели след изрично разрешение от страна на Комисията за защита на личните данни – КЗЛД (чл. 25 от ЗЗЛД).

4. С регистрацията си във в сайтовете на  БАВП, Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни съгласно посочените тук условия, както и съгласно условията в ЗЗЛД.

5. Регистрацията в сайтовете на  БАВП позволява на потребителите  да следят статуса на профилите си, както и да съхраняват и получават информация при максимална защита на въведените от тях лични данни.

6. На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на сайтовете на  БАВП могат да поискат по всяко време от собственика на  БАВП да:  
6.1. Да заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
6.2  Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

7. Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9) и действащото законодателство на Република България.

8. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители, съгласно т.9.1 от настоящите Общи условия имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от  БАВП да бъде закрит техният потребителски профил. При  регистрация потребителите  се задължават да предоставят точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновяват своевременно така, че да я запазваме точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, БАВП не носи отговорност.

9. БАВП има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

10. БАВП няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

11. БАВП запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница.

12. БАВП не носи никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от Вас.

13.  Чрез  сайтове на БАВП потребителите могат  да достигнат до връзки към други уебсайтове или могат да стигнат до сайтовете на БАВП  чрез връзки от друг уебсайт. БАВП не носи отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

14.  Чрез регистрационната форма БАВП получава достъп до следния тип информация:
14.1. Персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име и Фамилия, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.
14.2. Неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

15.  Всеки потребител е  отговорен за поддържането на конфиденциалност на потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от неговата регистрация.

16.  БАВП съхранява лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. За рекламни съобщения данните се съхраняват 3 години или до оттегляне на съгласие.

17.  Тази Политика за защита на личните данни има за цел да информира потребителите за използването на личните им данни, които се събират, когато посещавате  сайтове На БАВП. При съгласие с настоящите Общи условия потребителите се съгласяват част от информацията да бъде използвана от  БАВП  за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.  

За упражняване някое от правата, описани в настоящата Политика или при въпроси и/или оплаквания и възражения относно тази Политика или начина, по който личните  данни се обработват, може да  се свържете със собственика на сайта БАВП по следните начини:
На имейл: office@bawp.bg
По пощата: ул.“Емил де Лавеле” 2, офис 2, гр Пловдив.  

Настоящата Политика е актуална към 01.10.2021.